Ochrana osobných údajov (GDPR)

Úvod Eshop - infoOchrana osobných údajov (GDPR)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

Správcom Vašich osobných údajov je Eduard Brossmann, Krosnianska 786/55, 04022, Košice, IČO 46577700, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 8200-72137.

 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@havkoland.sk, alebo telefonicky na čísle 0904 892 056 alebo poštou na našu kontaktnú adresu Eduard Brossmann, Krosnianska 786/55, 04022, Košice.

 

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

 

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Všetky údaje, ktoré Eduard Brossmann zhromažďuje, spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

Aby sme mohli naplniť obchodnú zmluvu, uzatvorenú na základe vašej objednávky, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje sú nevyhnutné, aby mohlo dôjsť k uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, teda aby sme vám mohli poslať tovar, vystaviť faktúru alebo vás kontaktovať. V prípade, že by ste nám tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s vami uzavrieť zmluvu, preto si na spracovanie týchto údajov nepýtame váš súhlas. Vaše osobné údaje spracuvávame výhradne pre tento účel.

 


REGISTRÁCIA


Kupujúci má možnosť registrovať sa na stránke www.havkoland.sk. Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie. V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje osobné údaje. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla. Ak ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať.

 

 

UDELENIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Kupujúci má právo v zmysle GDPR na:

- právo na opravu

- právo na výmaz

- právo na prenosnosť údajov

- právo namietať

- právo na odvolanie súhlasu

- právo na prístup k informáciám.

 

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na emailovú adresu info@havkoland.sk.

 

 

DOBA UCHOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy (týka sa to účtovných dokladov – faktúr). Pri neregistrovaných kupujúcich sa osobné údaje z objednávky vymažú z administratívneho systému e-shopu po dvoch rokoch od uskutočnenia objednávky, avšak osobné údaje uvedené na faktúre potrebujeme k archivácií účtovných dokladov.

 

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii uchovávame dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie 10 rokov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymažeme.

 

 

TRETIE STRANY


Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom poskytovateľa služby Atomer - firma All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava. Firma All4Net poskytuje primerané záruky na bezpečnosť vašich údajov a zaručila sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR. Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom služieb Atomeru a v našej databáze uloženej v počítači správcu osobných údajov.

Na doručenie vašej objednávky z internetového obchodu Havkoland spolupracujeme so spoločnosťou Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovensko a Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01, Zvolen. Na umožnenie doručenia objednávky sa tejto spoločnosti odovzdávajú nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

 

ČO ROBIŤ, AK NIE STE SPOKOJNÍ S TÝM, AKO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE


Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, napíšte nám mail na info@havkoland.sk. V prípade, že máte pocit, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, k vašim právam patrí i možnosť podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

 

 

BEZPEČNOSŤ


Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás priorita. Prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia kvôli zabezpečeniu ochrany vašich osobných údajov.

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Uvedené Podmienky a zásady ochrany osobných údajov zákazníkov  v internetovom obchode www.havkoland.sk nadobúdajú platnosť dňom 25. 5. 2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania osobných údajov v spoločnosti alebo v prípade legislatívnej zmeny.

Copyright 2017 - 2024 © havkoland.sk